Preview : 2174
دستگاه تمام اتوماتیک آبگیر گریز از مرکز ٬ مدل چهار لوله ای

دستگاه آبگیر لوله ای با مکانیزمی خاص به صورت چرخش آب فرش را گرفته بدون ایجاد چروک و شکستگی حتی چروک های قبلی فرش را نیز از بین می برد.

1395/11/7