Preview : 344
راه اندازی دستگاه تمام اتوماتیک شستشوی فرش از تاریخ 95/10/25

در این شیوه منحصربه فرد، ابتدا زیرروی فرش با فرچه های قدرتمند کاملاً گردگیری شده، سپس مراحل شستشوی هفتگانه آغاز می گردد. بدین صورت که ابتدا فرش کاملا خیس شده و مواد شوینده بی ضرر بر روی آن ریخته می شود. در ادامه، چهار فرچه مسواکی به صورت رفت و برگشت تمام عرض فرش را شستشو داده، سپس هشت فرچه تخت که به صورت افقی حرکت می کنند هر نوع لکه و کثیفی فرش را ازبین می برند. در مرحله بعد، فرچه استوانه ای که کل عرض فرش را به صورت افقی پوشش داده مجددا فرش راشستشو می دهد.در ادامه زیر فرش توسط فرچه استوانه ای دیگری شستشو داده می شود. و اما در قابلیت استثنایی این دستگاه، دو پارو، درمرحله آبکشی، به صورت رفت و برگشت، تمامی  مواد شوینده را از  فرش خارج نموده سپس با عبور ازبین دو غلتک، شکستگی و چروک قبلی فرش ازبین رفته به صورت لول شده ازدستگاه خارج می شود.

 

1395/11/7